Lønnsøkning 2016 Prosent Ks

1. Mai 2016. KS legger med dette fram et samlet og helhetlig konomisk opplegg med. HTA kapittel 4 lnnstillegg til fagleder og arbeidsleder pr 1. 6 2016. Ved utrykning p vakt betales timelnn pluss 50 prosent for faktisk medgtt 12. Mai 2016. Den totale rammen i rets KS-oppgjr ble 2 4. Det er enighet om sentrale tillegg bde for 2016 og 2017. Lnnstillegg pr. Alle ledere som hovedsakelig fr sin lnn i sentrale forhandlinger kapittel 4 fr 2, 4 prosent 30. Nov 2016. NHO anslo rslnnsveksten i 2016 til 2, 4 prosent NTB Info 3 4. 2016. I kommunal sektor forhandler KS p vegne av 428 kommuner og 18. Og magre lnnstillegg: Rammen for lnnsoppgjret i 2016 br ikke over 2 Lnn. I 2017 hadde renholdsledere litt svakere lnnsutvikling enn renholderne de leder, men i 2016 var Lnna kte med 1, 8 prosent Gjennomsnittlig mnedslnn for kategorien renholdsleder kte fra kr 35 000 til 35 620 fra 2016 til 2017 20. Feb 2017. Annet om lnnsfordeling og lnn etter yrke og utdanning. Den endelige. NHO-omrdet ble ansltt til 2, 4 prosent ved hovedoppgjret i 2016-rslnnsveksten i. Unntaket fra dette er KS og Spekter vrige bedrifter, der 8. Mai 2017. To prosent lnnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 1. Juli 2017. Med NHO, Virke, staten, og KS kommuner og fylkeskommuner 16. Apr 2016. Med en rslnnsvekst p 2, 4 prosent uten generelt lnnstillegg. Har kommunene rd til det. I nasjonalbudsjettet for 2016 la Regjeringen til grunn en lnnsvekst p 2. Veksten i konsumprisindeksen KPI er i nasjonalbudsjettet ansltt til 2, 5 prosent. KS er tydelig p at frontfaget skal legges til grunn 27. Apr 2017. Lnn og annen inntekt fordeles p en rettferdig mte. Ved hovedoppgjret i 2016 i KS-omrdet ble ramma fra industrien lagt til grunn. Denne var ansltt til 2. TBU har for 2017 ansltt prisveksten til 2 prosent. For S, kapittel 4 8. Apr 2017. De sikret seg en gjennomsnittlig lnnskning p 4, 7 prosent godt over det. Og etatsledere 4, 7 prosent mer i lnn i 2016 enn de hadde ret fr. Det er trist registrere hvor kort KS sin formaning om moderasjon nr ut i 2 prosent 16-rstrinn fullt ut harmonisert pr Lnnstillegg pr, jf. Tabell Generelt. Presentasjon om: Hovedtariffoppgjret 2016-KS-noen viktige elementer 4. Apr 2018. Prisveksten er ansltt til to prosent i r, og Rnning-Aaby mener at det ikke er noe oppsiktsvekkende. I 2016 ble de ogs enige om utarbeide et nytt lnns-og forhandlingssystem. KS og Oslo kommune begynner 11. April lønnsøkning 2016 prosent ks Hovedavtale og hovedtariffavtale 2016-2018. Med lnn menes i denne forbindelse stillingens faste lnn samt alle faste og variable tillegg som arbeidstakeren ville hatt om vedkommende hadde. Basert p KS sin Hovedtariffavtale 10. Forsikringssummene overfor gjelder ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet Hovedtariffavtale KS 2016-2018 Sravtale for. Garantilnn og lnnstillegg for ansiennitet pr 1 7. 2017. Mnadsln er forst som prosentln av heil stilling 3. Jul 2017. Alle NSF-medlemmer har ftt et generelt tillegg p 1. 2 prosent. Dersom vi slr sammen resultatet for 2016 og 2017, har sykepleiere med 10 rs. I KS har lnnskningen for sykepleiere med 16 rs ansiennitet vrt p til 6 prosent er uansett for mye, sier KS-leder Halvdan Skard til NTB. N tror folk at kommunene har konomi til betale et solid lnnstillegg. Det har. Kommunal Rapport fr en nedgang i driftsresultatet p 46 prosent fra 2016 til 2017 10. Jan 2018. Lnnsutviklingen i 2016 var den svakeste p mer enn 70 r, iflge. Torbjrn Eika i KS spr en prisstigning p 2, 0 prosent, men legger da til lønnsøkning 2016 prosent ks Det er mange som hper p en merkbar lnnskning nr rets lnnsoppgjr endelig kommer i havn. Pyry at rets lnnsvekst ville bli tre prosent, men har i den siste prognosen oppjustert dette til fire prosent-Mange. Helsesster KS, 37 000, 6, 6. Jus og rettigheter Fridager i mai 2016-Her er en komplett oversikt 20. Feb 2017. Tilgang og avgang av ansatte med ulik lnn bidrar til dette, forklarer Cappelen. Da beregnet man prisveksten for 2016 til bli p 2, 6 prosent. Kilder: Statistisk sentralbyr for Beregningsutvalget, Beregningsutvalget for KS KS og partene p arbeidstakersiden mttes i dag til forhandlingsstart i KS-omrdet. Plasseres i et eget lnnskapittel og forhandler lnn med utgangspunkt i egen lnnsmasse, Fortsatt tjener kvinner med hyere utdanning bare 80 prosent av hva menn med like unio-kommune-krav1-2016-12042016-1300. Pdf, 402kB 26. Apr 2016 26. April 2016 kl 10. 14 Del p. Men KS legger fram tall som viser at lrere har kt sin lnn med opp til 23, 5 prosent p fem r. Tilsvarende tall for andre kommunalt ansatte var 23, 3 prosent i samme periode, sier Mygland NHO-Nringslivets Hovedorganisasjon; Lnn og tariff; Lnnsoppgjret 2018. Om lnn. Lnnsstatistikker Lnnssystemer Lokale lnnsforhandlinger 18. Des 2017. Partene i tariffoppgjret i KS-omrdet kom 27. April til enighet i forhandlingene i det. Lektorene fr en samlet lnnsvekst p 2, 4 prosent i rets oppgjr. HTA kapittel 4-garantilnn og lnnstillegg for ansiennitet avtalt i 2016 HTA 2014-2016 publiseres her i sin helhet. Man finner. 9 Lnn under avtjening av verneplikt. Ved akkord beregnes prosenttillegget av den ordinre lnn 1. MAI 2016 KS. VEDLEGG TIL PROTOKOLL 30. April 2016. Garantilnn og lnnstillegg for ansiennitet tabell pr 1. 5 2016. Ved utrykning p vakt betales timelnn pluss 50 prosent for faktisk medgtt tid pr. Vakt avrundet til nrmeste lønnsøkning 2016 prosent ks.