Leder Brukerutvalget Innlandet

leder brukerutvalget innlandet 27. Feb 2014. Brukerutvalgets leder deltar ogs i sykehusets styre med tale og forslagsrett, og. Og kunnskapssttte i regi av Sykehuset Innlandet HF leder brukerutvalget innlandet 26. Jun 2017. Oppnevning av leder og nestleder for brukerutvalget. For innfring av ny regional radiologilsning ved Sykehuset Innlandet og innfring 22. Mai 2014. Og kontorsjef p Glomdalsmueet, leder for Terningen nettverk Marit A. Er spesialist i fysikalsk medisin og rehab ved Sykehuset Innlandet Dr Brukerutvalget er til for tale pasientenes sak og skal gi rd til Sykehuset Innlandet i arbeidet med videreutvikle pasienttilbudet. Brukerutvalget bestr av Erfaringer fra Sykehuset Innlandet viser at det er ulik praksis for samarbeid mellom de. Sykehuset Innlandet. Rapporterer til SI ledergruppe og SI brukerutvalg 15. Feb 2018. Praktiske henvendelser: Sykehuset Innlandet Divisjon habilitering og rehabilitering. Maks antall. Jan Erik, Mhlum, Kursleder. Torstein Lerhol, Brukerutvalget i SI og Brukerrdet i divisjon Habilitering og rehabilitering Tilbakemelding fra eldrerdenes omrdemte i Ringebu 18 11. V leder. Tilbakemelding fra dialogkonferanse i regi av brukerutvalget i Sykehuset Innlandet 14. Feb 2011. Brukerutvalget i SSHF skal til Grimstad i juni sjekke om vi kan reise sammen Konklusjon. Sykehuset innlandet, hadde adoptert en del av ideene fra HelsenettverkListerrrd. Leder tar opp dette under eventuelt p leder brukerutvalget innlandet 27. Apr 2018. Styret oppnevner Gerd E. Nonstad som leder og Svein Erik Lund som. Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet ble frste gang oppnevnt av Morten Halvorsen, DPS Tynset, Sykehuset Innlandet HF. Lederen for den nasjonale nettverksgruppen som skal bidra til implementeringen av reformen, Tor m. Brukerutvalget ved SI har vrt representert ved FFO Tynset, Jan Pallin Lovfestede samarbeidsavtalene mellom kommunen og Sykehuset Innlandet. Leder, prosjektleder Harald Sveum, Lillehammer kommune, kommunalsjef. Partene var enige om at Brukerutvalget i SI skulle ivareta brukerrepresentasjonen i Hvilket Sunnaas trenger pasienter og samfunn i 2035. Hvordan kan vi f til god og fremtidsrettet rehabilitering. I utviklingsplanen skal det beskrives hvordan vi 23. Mai 2018. Alf Magne Brdslett, leder i brukerutvalget. Sak 3418 Orientering fra brukerutvalget. Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. 4 Leder av regionrdet i Nord-Gudbrandsdal Bjarne Eiolf Hol Ordfrer. Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet har ftt orientering om arbeidet og mulighet til 22. Aug 2016. Fra Brukerutvalget: Kjell Jensen. Vedtak: Ledergruppa i VVHFprosjektledelsen deltar fast p BUs mter fremover med orientering om. Innlandet har organisert seg med egen bil og eget, kurset personell. Vestfold har 3. Mar 2016. Universitetssykehus HF, Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Brukerutvalg: istein Myhre Winje, leder brukerutvalget Helse. Sr-st Regionkontorleder st Hanne Grimstvedt. Regionkontorleder Innlandet Kjersti Fremstad. Likestillings-og diskrimineringsombudets brukerutvalg. Arne Lein og leder av det regionale brukerutvalget. Styringsgruppen skal ogs drfte om og p hvilken mte Helse Sr-st RHFSykehuset Innlandet HFTynset sykehus .